کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 17:08 - 18 خرداد 1398
کد خبر: 75740
نگاهی به روند شکل‌گیری فتنه 18 تیر 78 در دانشگاه تهران

چگونه دانشگاه در دام فتنه‌گران اسیر شد؟

فتنه 18 تیر 78 براساس خاطرات افراد دخیل در آن و البته تاکید مقام معظم رهبری اولین گام از برنامه بلندمدت براندازی در کشورمان بود. فتنه‌ای که دو ویژگی مهم داشت؛ اولین وجه خاص این فتنه شروع آن از دانشگاه بود. تا قبل از این ماجرا روندها و کنش‌های سیاسی در کشور در محافل سیاسی طرح‌ریزی میشد، ولی این فتنه هم با محوریت دانشگاه رخ داد و هم عوامل میدانی آن دانشجو بودند.