کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 20:30 - 17 شهریور 1398
کد خبر: 99520
حسینیه حلقه وصل/ ۹

گران فروش‌ترین مردمان دنیایند/ که ساقی‌ام بگرفتند و آبمان ندهند

عباس خوب می‌دانست از حسین اگر دست بردارد، دستانش دیگر به کارش نمی‌آمدند. اما شمر چه نابخردانه دست دوستی دراز کرده بود، و چه ساده‌انگارانه امان‌نامه برای عباس آورده بود. امان‌نامه که هیچ، چنین سرداری را عمود هم بر فرقش فرو می‌آوردی، دست از دامان حسین برنمی‌داشت.