کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 09:27 - 10 تیر 1398
کد خبر: 72748
نگاهی به ابزارهای فشار و تهدید آمریکا از بمباران اتمی تا مسئله حقوق بشر؛

حقوق‌بشر آمریکایی؛ چاقو در دست زنگی مست!

بعد از جنگ جهانی دوم و ضعف گسترده طرف‌های مختلف شاهد بودیم که آمریکا توانست با استفاده از قدرت نرم خود به عنوان کعبه آمال بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شود. از دیگر سو ابهت نظامی و بی‌همتای اولین دارنده سلاح اتمی باعث شده بود تا کشورهای دیگر هم از ترس برخورد تنبیهی این کشور، آن را به عنوان قدرت مطلق در منازعات جهانی قبول کنند.