کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 09:30 - 3 شهریور 1398
کد خبر: 93982
غدیر و امامت؛

به دنبال موتور ماشین در داشبورد!

چطور ممکن است خدا و رسول ص دینی کامل را برای بشریت فرستاده باشند که تا قیام قیامت حلال آن حلال و حرامش حرام باشد و ... برای تمام جنبه های مهم زندگی فردی و اجتماعی انسانها برنامه و چارچوب داده باشد و ... اما در مورد جانشینی و نحوه حکومت پس از حضرت ختمی مرتبت ص (که همه یقین داریم تشکیل حکومت داده بود) چیزی نگفته باشند؟! و چرا غیر از شیعه کسی چنین ادعایی ندارد که این موضوع دقیقا و موکدا و مکررا تعیین تکلیف شده...