کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 10:28 - 11 شهریور 1398
کد خبر: 97159

غبطه بر «آروزهای دست ساز»

کتاب «آرزوهای دست ساز» را که خواندم، انگار دستی مرا دوباره هول داد وسط روزگار دانشجویی و فیزیک و مدارهای الکترونیک و اتاق بسیج دانشجویی و تمام آن دغدغه های علمی و فرهنگی و تعهدات ملی و رویاها و دوندگی ها...