کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 17:18 - 17 شهریور 1398
کد خبر: 99559

صوت/ ای لشکر حیدر کرار خنجر یمنی را بردار

شب هشتم محرم 98.