مســــجد؛ مرکز معجزه

سخنانی مستند از بنیانگذار انقلاب اسلامی درباره مسجد؛
ارسال زمان بندی شده: 
چهارشنبه, 7 فروردين, 1398 - 11:00
امام خمینی(ره) درباره اهمیت مسجد حرف‌های عجیبی بیان کرده‌اند که شاید کمتر شنیده باشیم. برخی از این جملات ناب و کمتر شنیده‌شده را بخوانیم و دوباره به مسجد محله‌مان نگاهی بیندازیم.

سرویس معرفی: انقلاب از مسجد آغاز شد. این عبارت کلیدواژه سخنان رهبری است که با قیامش دنیا را به شگفتی واداشت. انقلابی که حالا دارد چهل سالگی‌اش را جشن می‌گیرد. امام خمینی(ره) درباره اهمیت مسجد حرف‌های عجیبی بیان کرده‌اند که شاید کمتر شنیده باشیم. برخی از این جملات ناب و کمتر شنیده‌شده را بخوانیم و دوباره به مسجد محله‌مان نگاهی بیندازیم.

پایگاه اصلی
در انقلاب اسلامى ایران، مساجد و مراکز مذهبى پایگاه اصلى حرکت و تجمع مردم بود. (حدیث بیدارى، ص: ۹۹)

مسجدی نمی‌ترسد
رژیم اسلامى این طور است که افرادش از مسجدند. از مسجد نهضت مى‏شد و از مسجد مى‏رفتند به میدان جنگ‌ها و یک همچنین روحیه، که از مسجد تحقق پیدا مى‏کند، این دیگر نمى‏ترسد از اینکه حالا من بروم شاید چه بشود. این مسجدى است، این الهى است. (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۸۹-۹۰)

حفظ مساجد و رونق بخشى به آنها
مسجدها مردم را وادار کرد. پس باید مسجدها را ما شروع کنیم بشکنیم. اینکه مى‏آیند مسجدها را مى‏خواهند خلوت کنند، شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محراب‌هایتان و منبرهایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق. شمایى که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این مرکز معجزه، نه رها کنید او را. شمایى که از اسلام یک همچو معجزه‏اى دیدید که همه قدرت‌ها را به هم شکست، نه فقط ابرقدرت‌ها را، قدرت‌هاى دیگر را هم به هم شکست، ملت ما که از اسلام این معجزه را دارد نباید در اسلام سستى کند. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۰)

مجهز باشید
مجهز باشید، همان طورى که در اوایل انقلاب بودید. حالا هم باشید و مسجدها را محکم نگه دارید و پرجمعیت کنید. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۱)
مسجد، مرکز جنبش و خیزش‏
مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکت‌هاى اسلامى بوده؛ (صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۶۵)

پیروی از پیامبر
شما که از اهالى مسجد و از علماى مساجد هستید، باید پیروى از پیغمبر اسلام و اصحاب آن سرور کنید و مساجد را براى تبلیغ اسلام و حرکت اسلامیه و براى قطع ایادى شرک و کفر و تأیید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید. (صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۶۵)

کارکــــرد سیاسـی مســـــجد
این مساجد است که این بساط را درست کرد. این مساجد است که نهضت را درست کرد. در عهد رسول اللَّه هم، و بعد از آن هم تا مدت‌ها، مسجد مرکز اجتماع سیاسى بود. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

کارکــرد نظامـی مســجد
مسجد، مرکز تجییش جیوش بود. «محراب» یعنى مکان حرب؛ مکان جنگ: هم جنگ با شیطان و هم جنگ با طاغوت. از محراب‌ها باید جنگ پیدا بشود؛ چنانکه پیشتر از محراب‌ها پیدا مى‏شد از مسجدها پیدا مى‏شد. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

بروید به مسجد!
اى ملت! مسجدهاى خودتان را حفظ کنید. اى روشنفکران مسجدها را حفظ کنید، روشنفکر غربى نباشید. روشنفکر وارداتى نباشید! اى حقوقدان‌ها! مسجدها را حفظ کنید. بروید به مسجد؛ نمى‏روید! (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

حفظ کنید!
این مسجدها را حفظ کنید تا این نهضت به ثمر برسد؛ تا مملکت شما نجات پیدا کند. خداوند انشاءاللَّه این مسجدها را براى ما حفظ کند. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

محل خطبه سازنده
مسجد جایى بوده است که از آنجا شروع مى‏شده است به فعالیتهاى سیاسى. منبر هم جایى بوده است که محل خطبه‏ها بوده است، خطبه‏هاى سازنده و سیاسى. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: -۱۸۴-۱۸۵)

نتیجه غرب
غرب به آن نتیجه رسیدند که مسجد و محراب را و دانشگاه را باید به یک وضعى درست کرد که‏ نتیجه نداشته باشد. یعنى آن نتیجه‏اى که اسلام از مسجد و منبر و از دانشگاه می باید حاصل بشود خنثى کنند. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: -۱۸۴-۱۸۵)

شکست روم و ایران
مسجد پیغمبر اکرم هم مثل این مسجدهاى شما نبوده است. مسجد اعظم، یک جاى کوچکى، یک سقفى با این لیفهاى خرما یک چیزى درست کرده بودند. یک دیوار این قدرى هم براى اینکه مثلا حیوانات وارد نشوند، اما سرنوشت اسلام را یک همچو مسجدى درست مى‏کرد. مسجد بود، همچو نبود که قبّه و بارگاه باشد بعد میان‌تهى! از آن تشریفات خالى بود، لکن از همان جا روم و ایران را شکست دادند. (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۳۹۷)

امام جماعت مسئول استقامت
استقامت هر مسجدى و اهل هر مسجدى به عهده امام مسجد است. اهل مسجدید، اهل مسجد را. امام جماعتید، اهل مسجد را باید استقامتشان را حفظ کنید. خطیب هستید، مستمعین را باید حفظ بکنید. هر چه هستید و در هر جا هستید، زمام امور مردم به دست شماهاست. پیغمبر اکرم مى‏فرماید که شَیَّبَتْنى‏ سورة هود. پیرم کرد سوره هود؛ براى اینکه استقامت امت را هم به عهده من گذاشته‏اند. این یک چیز بزرگى است. (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۴۷۹)

اجتماع بازاریان
از مساجد که محل اجتماع همین بازاریان بود و از خود بازار که مجمع ملت بود خوف داشتند. این بازار است که باید درست توجه بکند و قشرهاى مختلفى که دارد توجه بکند و مساجد را آباد کنند و مساجد را پُر بکنند از جمعیتهاى خودشان. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۵۲۷)

خالی نکنید!
مسجدها را خالى نکنید. تکلیف است امروز. امروز یک روزى است استثنایى. ما در یک مقطع از عصر واقع شده‏ایم که استثنایى است. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

در خانه نمانید
اگر در نماز کوتاهى بشود؛ هر کس بگوید خوب من خودم تنهایى مى‏روم توى خانه‏ام مى‏خوانم، خیر نماز را در جماعت بخوانید. اجتماع باید باشد. مساجد را پر کنید. اینها از مساجد مى‏ترسند. اینها بیخ گوش شما مى‏گویند که این آخوند، که از او کارى نمى‏آید، مسجد مى‏روید چه کنید؟ خودمان مى‏رویم فلان جا نماز مى‏خوانیم. نماز نمى‏خواهند بخوانند، مى‏خواهند نماز را بشکنند. نماز مى‏خوانند؛ با این نمازهایى که در مسجدها مى‏روند و نمى‏گذارند که مسلمان‌ها نماز درست خودشان را بخوانند؟ با این نمازها مى‏خواهند نماز را بشکنند. اینها از مسجد مى‏ترسند. من تکلیفم را باید ادا کنم، به شما بگویم. شما دانشگاهی‌ها، شما دانشجوها، همه‏تان مساجد را بروید پر کنید. سنگر است اینجا. سنگرها را باید پر کرد. «محراب» به آن مى‏گویند؛ یعنى، آنجایى که حرب از آن شروع مى‏شود؛ محل حرب است. اجتماع کنید. نمازهاى جمعه را باشکوه به جا بیاورید و نمازهاى غیر جمعه را هم، که شیطانها از نماز مى‏ترسند، از مسجد مى‏ترسند. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

مســاجد مرکــز تربیــت
این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد و مساجد بحمد اللَّه اکثراً این طورى است. اشخاصى که در مسجد مى‏روند باید تربیت بشوند به تربیتهاى اسلامى. مساجد را خالى نگذارید. آنهایى که مى‏خواهند نقشه بکشند و شما را دور کنند از مساجد، دور کنند از مراکز تعلیم و تربیت، آنها دشمن‌هاى شما هستند. مساجد را خالى نگذارید. اینهایى که هى صحبت این را مى‏کنند که حالا ما انقلاب کردیم برویم سراغ کارهاى دیگر، خیر؛  انقلاب از مساجد پیدا مى‏شود. از مساجد این طور امور تحقق پیدا مى‏کند. هم دانشگاه‌ها را حفظ کنید، هم مساجد را حفظ کنید، منافات با هم ندارد. دانشگاهى باشید، مسجد هم بروید. مساجد را هم تعمیر کنید. مساجد را هم آباد کنید با رفتن خودتان. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۰)

یک توطئه
مسجد محلى است که از مسجد باید امور اداره بشود. پیروزى ما براى اداره مسجد است. این مساجد بود که این پیروزى را براى ملت ما درست کرد. این مراکز حساسى است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. این طور نباشد که خیال کنند که حالا دیگر ما پیروز شدیم دیگر مسجد مى‏خواهیم چه کنیم. پیروزى ما براى اداره مسجد است. مراکزى که مراکز بسط حقیقت اسلام است، بسط فقه اسلام است و آن مساجد است، اینها را خالى نگذارید. این یک توطئه است که مى‏خواهند مسجدها را کم کم‏ خالى کنند. مردم موظفند که مساجد خودشان را، مراکزى که مربوط به روحانیت است حفظ کنند. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۶)

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال حلقه وصل در تلگرام شوید.
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال حلقه وصل در ایتا شوید.
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال حلقه وصل در سروش شوید.
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال حلقه وصل در بله شوید.
برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال حلقه وصل در ای گپ شوید.

درج نظر

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.