تاریخ انتشار: 17:30 - 21 مهر 1398
کد خبر: 109159

فیلم/ افزایش ۶۰۰ درصدی کشفیات جرائم اقتصادی

افزایش ۶۰۰درصدی کشفیات جرائم اقتصادی از نظر ارزش ریالی در ۶ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به روایت رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا.