کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 16:01 - 17 شهریور 1398
کد خبر: 99534

نمایندگانی که برای آشنایانشان رای میدهند نه مردم