کتیبه محرم
تاریخ انتشار: 02:45 - 17 شهریور 1398
کد خبر: 99246

شگردهای عجیب قاچاق تریاک از ایران به کانادا

گردانندگان باندهای مواد مخدر که به ترانزیت تریاک از ایران به کانادا و آمریکا اقدام می‌کردند، بازداشت شدند.